26/05/2021, Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

07/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στα Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στα Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

07/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας(EMSA)

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας(EMSA)

07/04/2021 Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Θέμα: Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

07/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

07/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανιομό Χημίκών Προϊόντων (ECHA).

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανιομό Χημίκών Προϊόντων (ECHA).

06/04/2021 Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Θέμα: Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των ΠεριφερειακώνΥπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

06/04/2021 Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας γτα αποσπάσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στα Τμήματα Επικοινωνίας και Διοικητικών Υποθέσεων της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας γτα αποσπάσεις Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και Μόνιμου Διοικητικού
Προσωπικού στα Τμήματα Επικοινωνίας και Διοικητικών Υποθέσεων της
Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

θΈΜΑ: Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας γτα αποσπάσεις ΕιδικούΕπιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και Μόνιμου ΔιοικητικούΠροσωπικού στα Τμήματα Επικοινωνίας και Διοικητικών Υποθέσεων τηςΓραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

06/04/2021 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA(European Global Navigation Satellite Systems Agency)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA(European Global Navigation Satellite Systems Agency)

05/04/2021 Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme - NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το Β' Εξάμηνο 2021.

Θέμα:Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme - NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το Β' Εξάμηνο 2021.

02/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/804/5263/ 29-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

31/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Innovation and Networks Executive Agency-INEA) - Παράταση προθεσμία υποβολής αιτήσεων

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρηξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτο(Innovation and Networks Executive Agency-INEA) - Παράταση προθεσμία υποβολής αιτήσεωνμίας και Δικτύων. 

 

24/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση ακύρωσης προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

24/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Δημοτικών Αστυνομικών

 

19/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ FRONTEX

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.

.

19/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ECHA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ( ECHA)

 

19/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ FRONTEX

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή FRONTEX.

 

16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ESMA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

 

16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (DG HR) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (DG HR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (European Labour Authority)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ( European Labour Authority)

 

16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ( Innovation and Networks Executive Agency)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency)

 

16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (SRB)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

 

16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ESMA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

 

16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ (EASO)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

 

16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗΣ (eu-LISA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

 

16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τηΛειτουργική Διαχείριοη ϊυοτημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοούνης (eu-LISA)

04/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ( Innovation and Networks Executive Agency)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency).

 

02/03/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ,ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ FRONTEX

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.

 

02/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.