Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Ο κόμβος «Χρήσιμα Τηλέφωνα» στοχεύει στην παροχή όλων των χρηστικών πληροφοριών που χρειάζεται ο κάτοικος αλλά και ο επισκέπτης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδας 2891031274
    Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας 2891024500, 2891025040, 2891025044
    Αστυνομικός Σταθμός Καστελλίου 289103111
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 2891340312, 2891340120
    Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών 2891340119
    Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 2891340135
    Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 2891500152
    Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 2891340319
    Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος-Πρασίνου,  Αγροτικής Οδοποιίας,  Δημοτικών Σφαγείων και Κοιμητηρίων 2891340113
    Αντιδήμαρχος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Άρδευσης, Καταστημάτων - Εμπορίου,  Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας 2891500152
    Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 2891340316
    Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας 2891340410
    Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τουρισμού 2891340339
    Γενικός Γραμματέας 2891340304
    Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 2891022922, 2831350501, 2891023913
    Υπηρεσία Δόμησης 2891341210, 2891341212
    Νομική Υπηρεσία --
    Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 2891340119, 2891340331, 2891340120, 2891340312
    Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2891340404, 2891340403
    Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 2891340332, 2891340330, 28913403289
    Τμήμα Περιουσίας 2891340319
    Γραφείο Προμηθειών και Αποθήκης 2891340311
    Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού 2891340326
    Τμήμα Ταμείου για περιοχή Θραψανού 2891340405
    Τμήμα Ταμείου για περιοχή Καστελλίου 2891340134
    Τμήμα Ταμείου για περιοχή Αρκαλοχωρίου 2891340329
    Τμήμα Εσόδων 2891340302
    Πρωτόκολλο 2891340340, 2891340313
    Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού 2891340307
    Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος 2891340418
    Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας 2891041193
    Δημοτολόγιο 2891340119
    Πρωτόκολλο 2891340122, 2891340119
    Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 2891340406, -403
    Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας 2891340332
    Δ/νση Διοικητικής  Υπηρεσίας 2891340312, 2891340120
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Καστέλλι 2891340115
    Αρκαλοχώρι 2891340335
  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καστέλλι 2891340100
    Αρκαλοχώρι 2891340300
    Θραψανό 2891340400
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ   ΚΕΠ Καστελλίου 2891040142
    ΚΕΠ Θραψανού 2891041837, 2891041838
    ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου 2891340396, 2891340397
ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ    ΚΑΠΗ Καστελλίου 2891032759
    ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου 2891023235, 2891029993
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Αρκαλοχωρίου 2891022100
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ   Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" (Θραψανό) 2891340317, 2891340407
    Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" (Αρκαλοχώρι) 2891029993
    Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" (Καστέλλι) 2891032759
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ   Γήπεδο Τένις Αρκαλοχωρίου 2891024616
    Γήπεδο 5χ5 Αρκαλοχωρίου 2891024616
    Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου 2891024616
    Κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου 2891022901
ΒΛΑΒΕΣ   WIND 13700
    VODAFONE 13877
    Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π 2891022222, 2891029140
    Ο.Τ.Ε 13888
    Δ.Ε.Η 11500
ΣΤΡΑΤΟΣ   133 Σ.Μ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 2891035559, 2891035001
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ   "Σακορράφειος Δημοτική Βιβλιοθήκη" 2891031824
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ   ΕΛΤΑ Καστελλίου 2891031246
    ΕΛΤΑ Αρκαλοχώρι 2891022456
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας 2891022222
    Κτηνιατρικό Γραφείο Καστελλίου 2891031219
    Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων Καστελλίου 2891340139
    Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων Αρκαλοχωρίου 2891023780
    Υποθηκοφυλακείο Καστελλίου 2891032597
    Συμβολαιογραφείο - Υποθηκοφυλακείο 2891022310
    Δασονομείο Καστελλίου 2891032650
    ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) - Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αρκαλοχωρίου 2891023529
    Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Αρκαλοχωρίου 2891341111
    ΔΕ.ΔΔΗ.Ε. 2891024125, 2891024133
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Θραψανού (Βόνη)  2891041808
    Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστελλίου 2891031495
    Δημοτικός  Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου 2891022577
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νηπιαγωγείο Θραψανού  2891041639
    Νηπιαγωγείο Καστελλίου 2891031438
    Νηπιαγωγείο Αμμουργελών 2891093519
    Νηπιαγωγείο Δεματίου 2891071030
    3ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου 2891023446
    2ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου 2891023312
    1ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου  2891023133
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δημοτικό Σχολείο Σκινιά 2891091303
    Δημοτικό Σχολείο Θραψανού 2891041210
    Δημοτικό Σχολείο Kαστελλίου 2891031258
    Ειδικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου 2891023329
    2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου 2891023609
    1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου 2891022244
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ Γυμνάσιο Θραψανού 2891041322
    Γυμνάσιο Καστελλίου 2891031232
    Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου 2891022228
  ΛΥΚΕΙΑ Γενικό Λύκειο Καστελλίου 2891031124
    Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου 2891022893
    ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου 2891022414

 

Στοιχεία επικοινωνίας  Δήμου με Κομβικό Σημείο Επαφής(ΚΟΣΕ):e-mail:kose.minoa@minoapediadas.gr,τηλ. επικοινωνίας:28913-40423

 

 

 

Αρχεία