1-03-2012,Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας την 7η Μαρτίου 2012

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Μαρτίου 2012