13/01/2012, Δελτίο τιμών ελαιολάδου της 10ης Ιανουαρίου 2012

Δελτίο τιμών ελαιολάδου της 10ης Ιανουαρίου 2012