13-09-2013,Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας.

Σας καλούμε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουτην 13η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. στηναίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για ναεξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης λιμνοδεξαμενήςΚαραβάδου». Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013. Εισηγητής: ο Δήμαρχοςκ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

2) Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας2007 - 2013». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.