14-1-2014, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 14ης Ιανουαρίου 2014

 

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 14ης Ιανουαρίου  2014