15-5-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 15ης Μαϊου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 15ης Μαϊου 2012