21-2-2012, Δελτίο τιμών ελαιολάδου της 21ης Φεβρουαρίου 2012

Δελτίο τιμών ελαιολάδου της 21ης Φεβρουαρίου 2012