27-5-2014, Παρατείνεται έως τις 6-6-2014 η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για τους νέους Γεωργούς (Αγρότες - Κτηνοτρόφους)

 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ  Η  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

- ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ  ΤΟΥ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

ΕΩΣ 6-6-2014

 

  Παρατείνεται έως 6-6-2014 η περίοδος υποβολής  αιτήσεων ενίσχυσης -φακέλων υποψηφιότητας του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Ανάπτυξης Ανάπτυξης 2007-2013, για το έτος 2014. Το συγκεκριμένο Μέτρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το φάκελο υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό υποβολής. Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του έως 6.6.2014.

Οι διαθέσιμες πιστώσεις για το έτος 2014 ανέρχονται για την Περιφέρεια Κρήτης στο ποσό των 22.800.000 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη και τα έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας από:

  • Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες.
  • Τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  • Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης www.apdkritis.gov.gr