28-2-12, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 28ης Φεβρουαρίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 28ης Φεβρουαρίου 2012