29-5-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 29ης Μαϊου 2012.

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 29ης Μαϊου 2012.