3-4-2012, Δελτίο τιμών ελαιολάδου της 3ης Απριλίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 3ης Απριλίου 2012