30-5-2012, Κάλεσμα συμμετοχής για τη σύσταση εθελοντικής ομάδας εργασίας του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος.

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

               Με την υπ’ αριθμ.  33/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Μινώα Πεδιάδας, δρομολογήθηκαν διαδικασίες για τη σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Εργασίας.

             Σκοπός της Ομάδας θα είναι η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσεων που διέπονται από αλτρουιστικά-φιλανθρωπικά αισθήματα και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

             Έργο της Ομάδας θα είναι η εθελοντική παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η υποστήριξη και ανάπτυξη προγραμμάτων για την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των δημοτών μέσω των Βιβλιοθηκών Καστελλίου και Αρκαλοχωρίου, η υγεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο καθαρισμός  κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

     Μέλη της Ομάδας Εθελοντών μπορούν να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες το επιθυμούν.

             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αιτήσεις συμμετοχής, με ειδικό έντυπο, που θα προμηθεύονται από τα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα και ΚΕΠ ή από την ιστοσελίδα του Δήμου  www.minoapediadas.gr.

             Το έντυπο συμπληρωμένο με επιλεγμένες τις δράσεις στις οποίες επιθυμούν οι εθελοντές  να δραστηριοποιηθούν, μπορεί να κατατεθεί  εκτός των ανωτέρω και ηλεκτρονικά στο e-mail  του ΔΟΠΑΠ : dopap@minoapediadas.gr.

Πληροφορίες:

Μπεχλιβάνου Ειρήνη-Μέλος του Δ.Σ. Τηλ. : 6936815835

Ασσαργιωτάκη Ειρήνη- Μέλος του Δ.Σ. Τηλ.: 6944247621

Σακορράφειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίου. Τηλ. : 28910 31824