31-1-2014, Ανακοίνωση για τον εκούσιο αναδασμό Ινίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΟΥΣΙΟ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΙΝΙΟΥ

 

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ειδοποιούνται όσοι από τους κτηματίες της Τοπικής Κοινότητας Ινίου (που είναι ιδιοκτήτες σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.674/77) και οι οποίοι δεν συμφωνούν με τον εκούσιο Αναδασμό που κηρύχθηκε με την με αριθμ.5548/24-04-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης και αφορά την περιοχή που περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ινίου (οικισμοί Ίνι-Μαχαιρά-Μοναστηράκι) της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδος, να υποβάλουν (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) μέσα σ’ ένα μήνα , δηλαδή μέχρι τις 04-03-2014 στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου – Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού οδός Ν. Πλαστήρα 100 Ηράκλειο 2ος όροφος, δήλωσή τους ότι δεν θέλουν τον αναδασμό.

Στη δήλωση τους μπορούν επίσης να σημειώσουν τυχόν διαφωνία τους ως προς την έκταση της οποίας φέρονται ιδιοκτήτες στον πίνακα.

Σε περίπτωση που κτηματίας ή κτήμα δεν αναφέρεται στον ανηρτημένο πίνακα, παρακαλούμε όπως αυτός απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας.

 

 

Ηράκλειο…31-01-2014

  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 ΚΑΟΥΡΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ

ΠΕ Γεωτεχνικός