4-5-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 1ης Μαϊου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 1ης Μαϊου 2012