9-02-2012,Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για συνεδρίαση.

 

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1)      

Σύναψη δανείου του Δήμου σύμφωνα τον Ν. 4038/2012. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.