04-08-2022, Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

 

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ενημερώνουν ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα προγράμματα κατάρτισης 80.000 Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Στο ΚΔΒΜ ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ως εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης – ΔΥΠΑ/Υπ. Εργασίας)  μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει προγράμματα κατάρτισης (65% on line) για την απόκτηση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, να λάβει πιστοποίηση και εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι 200 ώρες κ απευθύνεται σε  ενήλικες  που έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου). Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση τους, μέσω gov.gr (https://www.gov.gr/.../eggraphe-sto-metroo-opheloumenon...) εισερχόμενος/η με κωδικούς TAXISnet.

Για περισσότερη ενημέρωση και βοήθεια για τις αιτήσεις σας επικοινωνήστε με την περιφερειακή δομή και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα σας ενημερώσει για τα προγράμματα και τις επιλογές.

Αιτήσεις μπορούν να γίνονται έως τις 22 Αυγούστου ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο 2891041193  και  στο 2810343616 της ΓΣΕΕ.

Για συμπλήρωση Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :  https://www.inegsee.gr/mitroo-anergon/

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ

• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).

• Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριοΓυμνασίου) ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

• Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)».

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

• Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο.

Πληροφορίες:
KEK IΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣΑνδρέα Παπανδρέου 61 & Πατριάρχου Γρηγορίου Ε ́, Ηράκλειο,τηλ.: 2810343616, email: inekriti@otenet.grcrete@reg.inegsee.gr, Web site: http://kriti.inegsee.gr, http://www.inegsee.gr/f ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ