08-06-2022, Πρώτη αρωγή: Νέες αιτήσεις ή τροποποίηση αιτήσεων για αποζημίωση


ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που έχουν υποβληθεί (στην πλατφόρμα arogi.gov.gr για πρώτη αρωγή) για αποζημίωση :

➡️ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ

➡️ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

➡️ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ υποβάλλονται έως και 14.6.2022.

❗ Δείτε τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202829

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202830