07-09-2021, Απόφαση Δημάρχου για τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, λόγω διαφόρων δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021», στους οικισμούς Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου.

Δείτε παρακάτω την απόφαση Δημάρχου για τα Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας,  στο πλαίσιο της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021», στους οικισμούς Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου :