24/11/2011,Δημόσια διαβούλευση για τον Κανονισμό Νεκροταφείων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

«Δημόσια διαβούλευση για τον Κανονισμό Νεκροταφείων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».