6-6-2014,Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 11-6-2014

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11ηΙουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων τουΔημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα τηςημερήσιας διάταξης  που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.