12-5-2014, Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 12-05-2014

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μινώα Πεδιάδας την 12-5-2014