24-01-2014, Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29ηΙανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων τουΔημοτικού Καταστήματος Καστελλίου