11-4-2014,Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 17-4-2014

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17ηΑπριλίου 2014 ημέρα Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην ΑίθουσαΣυνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του συννημένου αρχείου.