30-6-2014,Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΜινώαΠεδιάδας.Σας καλούμε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεωντου Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα τηςημερήσιας διάταξης.