4-3-2014,Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 6-03-2014

Σας καλούµε, σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 6η Μαρτίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 µ.µ. στον Ευαγγελισµό Καστελλίου (έδρα του ∆ήµου) στην αίθουσα της ενορίας για να εξετάσουµε τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συννημένο αρχείο