03-03-2022, Δηλώστε συμμετοχή στα νέα Προγράμματα Επιμόρφωσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Δωρεάν Προγράμματα Γενικής Εκπάιδετσης Ενηλίκων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας! Τα Προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

 

Πληροφορίες/Δηλώσεις Συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2891041193

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Συμπληρωμένη αίτηση

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

 

Τα νέα Προγράμματα Επιμόρφωσης αναλυτικά:


1. Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα "e-Eπιχειρείν"

2. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

3. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή, κλπ)

4. Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών

5. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

6. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

7. Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες

8. Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση

9. Αγγλικά για τουρισμό

10. Δημιουργία Ιστοσελίδας

11. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

12. Βασικά αγγλικά(Α1)

13. Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

14, Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

15. Αθλητισμός και διατροφή