12-08-2022, Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου - Ανάρτηση Κτηματολογίου έως 19-09-2022

Όσοι ΔΗΛΩΣΑΝ τις ιδιοκτησίες τους, ενημερώνονται για τις εγγραφές στο Κτηματολογιο.Εάν δε συμφωνούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Όσοι ΔΕΝ ΔΗΛΩΣAN ΑΚΌΜΗ τις ιδιοκτησίες τους, μπορούν και τώρα να υποβάλλουν δήλωση χωρίς συνέπειες στο www.ktimatologio.gr  ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης . Θα περιληφθεί έτσι η περιουσία τους στο Κτηματολόγιο.

Στοιχεία επικοινωνίας για την Ανάρτηση στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας: Πρώην ΔΟΥ, Τ.Κ : 700 06, Καστέλλι, www. Iraktim.gr, τηλ. 28910 32845 και στο www.ktimatologio.gr