26-09-2013, Χορήγηση υποτροφιών σε οικονομικά αδυνάτους αριστούχους αποφοίτους Λυκείου από το Εργαζάκειο Ίδρυμα

   Το Εργαζάκειο Ίδρυμα, το οποίο έχει ως σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε οικονομικά αδυνάτους αριστούχους αποφοίτους Λυκείου, για τη συνέχιση των σπουδών τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προκήρυξε φέτος δύο (2) νέες υποτροφίες, για υποψηφίους,οι οποίοι πρέπει να κατάγονται από την τέως Επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, την τέως Επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.

 

   Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκηρύξεως και θα γίνονται δεκτά στα γραφεία του Ιδρύματος (Λ. Δικαιοσύνης 57), εργάσιμες ημέρες, από 11:00 έως 13:00.

 

    Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από πλευράς Ιδρύματος από τον κ. Παπαδόπουλο Σπυρίδωνα στα τηλέφωνα 2810-283793, 6978583322, 6972332512. 

 

Φωτοαντίγραφο προκήρυξης 

 

Υπόδειγμα αίτησης