17-6-2014,Πρόσκληση σύγκλισης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Πρόσκληση Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής».

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου  ΜΙΝΩΑΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 17η του μηνός Ιουνίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στασυνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τουάρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).