17-4-2014,Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου της 24-4-2014

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςπου θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 24η του μηνός Απριλίου έτους2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στασυνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τουάρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).