8-5-2014,Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 08η του μηνός Μαΐου έτους2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στασυνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τουάρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).