17-01-2012,Δελτίο τιμών ελαιολάδου της 17ης Ιανουαρίου 2012

 

Δελτίο τιμών ελαιολάδου της 17ης  Ιανουαρίου 2012