17-01-2022, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Eπαναλειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας


Επιδίωξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας είναι η επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στην περιοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της επιδίωξης αυτής είναι η ύπαρξη ανάλογου ενδιαφέροντος από πλευράς πολιτών.

Στα πλαίσια αυτά, καλούμε όσους θέλουν να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου (ν.2525/1997) με διετή φοίτηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους.

Η Πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε Δημότες Μινώα Πεδιάδας όσο και σε δημότες γειτονικών Δήμων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που δεν έχουν μέχρι τώρα επιλέξει να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο λόγω της απόστασης από την πόλη του Ηρακλείου όπου μέχρι σήμερα λειτουργεί το μοναδικό ΣΔΕ του νομού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον σε προηγούμενο χρόνο να επικοινωνήσουν εκ νέου με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Από Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 25 Ιανουαρίου 2022.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται τηλεφωνικά ή με email στο Κέντρο οινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 28910 41193, email: kentrokoinotitas.minoapediadas@gmail.com

Απαραίτητα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας ενδιαφερόμενου.

Αναλυτικότερα:

Σκοπός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι (Σ.Δ.Ε.) είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στα ΣΔΕ είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, 2 σχολικά έτη, καλύπτοντας συνολικά 25 ώρες εβδομαδιαίως (από τις 18:00 έως τις 22:00 καθημερινά).
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δίνει έμφαση στην καλλιέργεια των προσωπικών δυνατοτήτων κάθε εκπαιδευόμενου και τον υποστηρίζει με συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επίσης εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους έξω από το σχολείο
Αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων χωρίς εξετάσεις, με περιγραφικά και ποιοτικά σχόλια και όχι με τον κλασικό τρόπο βαθμολόγησης του Γυμνασίου.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης βασικών προσόντων και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.

Οι Γραμματισμοί που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Πληροφορική
  • Αγγλικά
  • Κοινωνική Εκπαίδευση
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή
  • Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών
  • Προσανατολισμός –Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από Συμβουλευτική Προσανατολισμού σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και Συμβουλευτική Ψυχολογία για την καλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευομένων σε ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.