11/11/2011,Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15-11-2011

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Καστελλίου για να εξετάσομε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)     

Υποβολή σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού (Α΄ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μινώα Πεδιάδας 2011 – 2014. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

2)    

Eκδίκαση ενστάσεων κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

3)    

Έκθεση ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Καστελλίου (Δ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των διαχειριστικών χρήσεων 2006, 2007, 2008 & 2010. Ορισμός εκκαθαριστή για κλείσιμο της εταιρείας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

4)    

Προσχώρηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».  Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

5)    

Παραλαβή μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες και στάδιο». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

6)    

Παραλαβή μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα για τη θεμελίωση του Α΄ Δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

7)    

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για  συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

8)    

Ορισμός χώρου στάθμευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων (πιάτσα ΤΑΧΙ) στη διασταύρωση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ στο Αρκαλοχώρι. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

9)    

Επαναπροσδιορισμός της θέσης της λαϊκής αγοράς Καστελλίου. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

10)              

Δωρεάν παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στο Α.Τ. Καστελλίου και Δ.Ο.Υ. Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

11)  

Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία δρόμου για την σύνδεση του Νεκροταφείου Παρτίρων με τον κεντρικό δρόμο. Εισηγητής: ο δ.σ. κ. Μελεμενής Δημήτριος.  

12)              

Αγορά αγροτεμαχίου για την κατασκευή σηπτικής δεξαμενής – αντλιοστασίου λυμάτων για την συλλογή, πρωτοβάθμια επεξεργασία και μεταφορά τους προς μονάδα ΒΙΟ.ΚΑ Θραψανού. Εισηγητής: ο δ.σ. κ. Μελεμενής Δημήτριος.  

13)              

Αγορά αγροτεμαχίου για την κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης εκτός οικισμού Δεματίου. Εισηγητής: ο δ.σ. κ. Μελεμενής Δημήτριος.  

14)              

Αποζημίωση λόγω ζημιών που προξενήθηκαν κατά τη βελτίωση – ασφαλτόστρωση του δρόμου Παναγιάς – Κασσάνων. Εισηγητής: ο δ.σ. κ. Μελεμενής Δημήτριος.  

15)              

Τροποποιήσεις προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

16)              

Διαγραφή χρέωσης από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

17)              

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση – βελτίωση αγροτικών δρόμων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα» (α.μ. 22/2010). Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

18)              

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: «Καφετέρια με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

Γρηνάκης Γεώργιος