13-05-2022, Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Συνεδρίασε το πρωί της Παρασκευής το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Συνεδρίασε το πρωί της Παρασκευής το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας με στόχο αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2022, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, κατ’ εφαρμογή του σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ.

Η συνεδρίαση έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου, παρουσία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μινώα Πεδιάδας Κων/νου Αραβιάκη και των μελών που συμμετέχουν στο Τοπικό Συντονιστικό Πολιτικής Πριστασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.