Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το έτος 2017

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων για το έτος 2017 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας αποτελεί η επίτευξη κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης στα γεωγραφικά όρια του δήμου μας. Συγκεκριμένα:

  1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής ηλικίας , της παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.α. καθώς και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
  2. Η εφαρμογή  πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.   
  3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
  4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας.
  5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλινοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
  6. Η προώθηση και ανάπτυξη  του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
  7. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της  απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του δήμου.
  8. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
  9. Η δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας.  

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι δήμος της Περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των Καποδοστριακών  δήμων  Αρκαλοχωρίου ,Θραψανού και Καστελλίου. 
Η έκταση του νέου Δήμου είναι 394,24 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 20.332 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου, σύμφωνα με το ΦΕΚ  αρ. φύλλου  87/7-06-2010, ορίστηκε o Ευαγγελισμός Καστελλίου και ιστορικές έδρες το Αρκαλοχώρι και το Καστέλλι.