ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  • Σας γνωστοποιούμε πως έχουν ήδη αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, οι χρηματικοί κατάλογοι ΑΔΡΕΥΣΗΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ έτους 2021 των αντιστοίχων Δημοτικών Ενοτήτων.

 

  • Δικαίωμα ένστασης ως 22/11/2021

 

  • Ημερομηνία πληρωμής έως 31/12/2021  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.