Μινώα Πεδιάδας για ...

 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες που αφορούν στην Γ΄Ηλικία στο γυναικείο πληθυσμό, στους νέους, στους αλλοδαπούς και τις επιχειρήσεις.
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προσπαθεί να στηρίξει σε διάφορα επίπεδα τους κατοίκους του, με ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις. Στις σελίδες που ακολουθούν, εμφανίζονται πληροφορίες για γενική ενημέρωση.