Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 (Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 08η Ιουλίου 2019 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.