Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 (Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 11η Ιουνίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.