Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017(Καστέλλι)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 (Καστέλλι) για να εξετάζουμε τα θέματα που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης.