11-10-2019,Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 (Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 16η Οκτωβρίου 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.