Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018(Καστέλλι)

Σας καλούμε, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο.