Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 27η Δεκεµβρίου 2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα  θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται.