Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 20η Μαρτίου 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.