16-01-2019,Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 21η Ιανουαρίου 2019 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω 1 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.