Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 22η Απριλίου 2019 ηµέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 16:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.