Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019(Καστέλλι)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 24η Σεπτεµβρίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.