Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019(Ευαγγελισμός)

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 25η Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στον Ευαγγελισµό Καστελλίου (έδρα του Δήµου) στην αίθουσα της ενορίας για να εξετάσουµε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.